Disclaimer

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.
Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder het nummer van onze Kamer van Koophandel inschrijving. De genoemde voorwaarden worden u bovendien op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.